RodArch

česky | english
 • profil
 • reference
 • fotogalerie
 • kontakty
 • Profil

  Vítejte na stránkách projekčního ateliéru RodArch. Atelier vznikl v dubnu 2007 a jeho zakladateli jsou Ing. Michal Rod a Ing. Šárka Rodová. Úzce spolupracujeme s Mgr.A Miroslavem Misařem.

  Náplní naší práce je:

  od 16.3.2016 jsme se stali konzultačním střediskem EKIS (Energetické konzultační a informační středisko) č.6068 

  ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ EKIS

  ekis-energetické konzultační středisko

  Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a informační střediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

  - stavební projekční činnost (od rodinných domů až po bytové komplexy a průmyslové areály)

  - inventarizace a návrhy úprav a výsadby zeleně pro obce, poradenství při vyřizování dotací na zeleň, návrhy zahrad (od malých zahrádek až po rozsáhlé zahrady), návrhy nových a úpravy stávajících parků, návrhy výsadby zeleně v areálech (bytové komplexy, nemocnice, průmysl, nákupní centra), náhradní výsadby, návrhy zeleně podél komunikací. 

  - poradenství ohledně vhodnosti dřevin do určitých oblastí

  - vykonávání technického dozoru na stavbě

  - inženýrská činnost (vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, změny staveb, demolice)

  - právní pomoc v oblasti stavebního práva

  - zastiňovací studie

  - výpočty denního osvětlení

  - 3D modely objektů, vizualizace

  - dokumentace vlivu na životní prostředí - "EIA"(podlimitní)

  - konzultace pro diplomové práce, případně oponentura

   

  Spolupracujeme také s mnoha dalšími projektanty především v těchto oblastech:

  - statika

  - elektroinstalace

  - zdravotní instalace

  - požárně bezpečnostní řešení