RodArch

česky | english
 • profil
 • reference
 • fotogalerie
 • kontakty
 • Kontakty

   

  ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ EKIS 

  ekis-energetické konzultační středisko

  Energetické konzultační a informační středisko č. 6068, Sukova 22, Jihlava

  Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a informační střediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

  Pracovní doba Po 13:00-17:00, St 13:00-17:00

  Vedle osobních konzultací poskytují EKIS také telefonické konzultace a zejména konzultace prostřednictvím internetové poradny i-EKIS. Odborné dotazy střediskům neposílejte emailem, ale výhradně prostřednictvím on-line formuláře poradny i-EKIS.

  Doporučujeme ale osobní konzultace, 

  Pracovníci KONZULTAČNÍHO STŘEDISKA EKIS:

  Mgr.A.  MIROSLAV MISAŘ (vedoucí střediska)autorizovaný architekt, tel. 777103940, email: misarm zavinac email.cz
  Energetický specialista – energetická certifikace budov, (držitel oprávnění MPO ČR č.1266), Certifikovaný designer pasivních domů (certifikát PHI Darmstadt), expert ČKA pro komplexní hodnocení budov CESBA v mezinárodním grantovém projektu CEC5 "Demonstration of Energy Efficiency and Utilisation of Renewable Energy Sources through Public Buildings" odborný poradce v programu SFŽP "Zelená úsporám", člen České komory architektů (ČKA 3365), osobní stránky zde

  Ing. MICHAL RODautorizovaný inženýr, tel. 774695052, email: info zavinac rodarch.cz                                                           odborný poradce v programu SFŽP "Zelená úsporám", člen České komory stavebních inženýrů a techniků (ČKAIT 1400028), obor pozemní stavby, má dlouholeté zkušenosti s projekty pasivních domů v ČR včetně realizací, pasivním domům se věnuje již od roku 1991, kdy mnozí ani netušili, co to je. Věnoval se této otázce již v diplomové práci "Návrh pasivního solárního systému s podporou počítače".

  Ing. JIŘÍ PROKEŠenergetický specialista, tel. 603751356, email: prokesj zavinac volny.cz
  auditor, člen Asociace energetických auditorů, poradce v oblasti energetických auditů

  Ing. ŠÁRKA RODOVÁautorizovaný architekt, tel. 777319268, email: sarka.rodova zavinac rodarch.cz
  poradce v oblasti enviromentální - vlivy např. solárních elektráren v krajině, začlenění výstaveb větších komplexů do zeleně a vlivů výstavby na krajinu, autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura (A.3), č.a. 4343

   

  Projekční atelier RodArch

  Sukova 22, 586 01 Jihlava

  IČ: 75763508, DIČ: 6901044348

  Pracovní doba Po-Pá 8:00-17:00, ale Po 13:00-17:00, St 13:00-17:00 jsme zapojeni do poradenství EKIS 

   

  Kontakty na jednotlivé pracovníky:

   

   

  Ing. Michal Rod, tel. 774695052, info zavináč rodarch.cz, michal.rod zavinac rodarch.cz, činnost - stavební projekce, koordinace, je absolventem VUT, fakulta stavební, specializace stavby pro venkov, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. 1400028 

  Ing. Šárka Rodová, tel. 777319268, sarka.rodova zavinac rodarch.cz, činnost - zahradní a krajinářská tvorba, je absolventem MZLU, zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, obor Zahradní a krajinářská architektura, autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura (A.3), č.a. 4343

  Daniel Cimburek, dan.cimburek zavinac rodarch.cz, činnost - inženýrská činnost, vizualizace

  Eva Rodová - pomocí nám je i naše nejstarší dcera Eva, která se již zapojila do firmy, studuje architekturu na VUT v Brně, ráda dělá architektonické návrhy, interiéry a ze všeho nejvíc ráda maluje. Některé její malby byly vystaveny v prostorách Senátu ČR, nebo v objektu Muzeum Vysočiny. Její malby si můžete prohlédnou ve fotogalerii viz. galerie nebo na jejím vlastním webu https://eve-s-art.webnode.cz/